Vydělávejte si tím, co umíte.
Chci být lektorem

Zásady zpracování osobních údajů uživatelů skupiny webů www.doucka.cz

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí, a to pouze v rozsahu nutném pro zprostředkování a realizaci soukromé výuky.

Charakter zpracovávaných údajů:

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, rok narození v kombinaci s dalšími informacemi uvedenými v registračním formuláři. Volitelně zadávané údaje subjektu jsou životopis, fotografie a přesné datum narození.

Účel zpracování osobních údajů:

 • Zprostředkování doučování, tj. spárování poptávky a nabídky na webových stránkách skupiny www.doucka.cz (tedy www.doucka.cz, www.reparaty.cz, www.doucovanipraha.cz, www.doucovanivbrne.cz, www.doucovaniostrava.cz, www.doucovanivplzni.cz, www.doucovaniolomouc.cz, www.doucovaniliberec.cz, www.doucovanihradec.cz, www.doucovanipardubice.cz, www.doucovanibudejovice.cz)
 • E-mailová a SMS komunikace přímo vyplývající z potřeb provozu webu, např. kontaktování subjektu ohledně nových poptávek, jejich převzetí jinými lektory, o novinkách na webu atp.
 • Interní statistika provozovatele
 • Realizace platebního styku pomocí zabezpečené platební brány GoPay (pouze e-mailová adresa)

Správce osobních údajů:

Provozovatel skupiny webových stránek www.doucka.cz Ing. Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, 28121, IČ 87805855

Zpracovatelé osobních údajů:

Lucie Jordanová, Ing. Jiří Martišek, Ing. Jan Matoušek, Kateřina Záleská

Formy nakládání s osobními údaji:

 • Všechny osobní údaje jsou viditelné pro správce a jím pověřené zaměstnance a spolupracovníky (zpracovatele). Tito pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle platné zpracovatelské smlouvy.
 • Osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa jsou viditelné pro klienta, jehož poptávku lektor převzal, za účelem kontaktování se.
 • Vybrané osobní údaje, ovšem vždy mimo telefonního čísla a e-mailové adresy jsou viditelné v tzv. profilu lektora, pokud lektor v daném okamžiku má jeho zobrazování zapnuto. Rozsah zde zobrazených údajů může lektor ovlivnit editací profilu.
 • Osobní údaje nejsou v současné době využity pro marketingové účely. Provozovatel si vyhrazuje právo v nepravidelných intervalech zasílat uživatelům e-mailem personalizované nabídky služeb. Z odběru takovýchto sdělení bude možné se kdykoli odhlásit v patičce e-mailu.
 • Osobní údaje nejsou přístupné třetím stranám s výjimkou poskytovatelů:
  • databáze (WEDOS Internet, a.s.)
  • platební brány (GoPay, s.r.o.)
  • automatického odesílání e-mailů (Elastic Email Inc.)
  • automatického odesílání SMS (SMSbrána s.r.o.)

Práva uživatelů:

 • Subjekt může e-mailem či telefonicky požádat provozovatele o sdělení aktuálního rozsahu spravovaných osobních údajů v přenositelné formě, o jejich opravu, o omezení jejich zpracování či o jejich vymazání včetně práva “být zapomenut”. Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů si správce údajů vyhrazuje právo v takovém případě archivovat nezbytné údaje nutné k rozlišení duplicitních registrací, dohledání historie finančních transakcí apod. Subjekt má právo vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů.
 • Všechny výše uvedené požadavky subjektů údajů budou vyřízeny ve lhůtě 30 dnů od doručení.
 • Subjekt má právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Doba zpracování osobních údajů:

 • Z důvodu oprávněného zájmu správce údajů není doba zpracování osobních údajů nijak omezena a nesouvisí s aktivací / deaktivací / zrušením lektorského účtu subjektu z důvodu možného znovunavázání spolupráce a zachování historie spolupráce.

Cookies:

 • Na našich webech používáme cookies vlastní i cookies třetích stran. Slouží k přihlášení subjektu a dále výhradně k anonymním statistikám o chování uživatelů na webu.
 • V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování a funkčnost stránek.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Tento web patří k projektu Doučka.cz, který spojuje lektory a studenty v 9 městech ČR.

kontakt@doucovanipraha.cz, telefon: 776 430 601

Provozovatel: Jan Matoušek, Hořanská 396, Červené Pečky, IČ: 87805855, vedený u ŽÚ v Kolíně.

Zásady ochrany osobních údajů